REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN ZONA CLUJULUI
CAPTAREA DIN TARNIŢA ŞI ADUCŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STAŢIA DE TRATARE A APEI GILĂU

 

PROIECT ISPA – 2000/RO/16/P/PE/008

 • OBIECTE COMPONENTE

Componenta 1

Obiectul 1A – Scopul lucrarilor este construcţia unei captări în lacul Tarniţa şi alimentarea cu apă a bazinului de rupere de presiune / rezervor de capăt de 1000 m3 poziţionat în aval de baraj.

Componentele sistemului de captare a apei din lacul Tarniţa sunt următoarele:

  • Turnul de captare din beton armat de pe versantul stâng Q=3mc/s
  • Podul de legătură cu turnul de captare
  • Clădirea staţiei de transformatoare
  • Conducta de sifonare, cu diametru de 1100 şi 1600 mm
  • Sistemul de aerisire / dezaerisire şi control al presiunii pentru conducta de sifonare
  • Bazin de rupere a presiunii / rezervor de capăt V=1000 mc
  • Conducta de preaplin a  bazinului de rupere a presiunii / rezervorului de capăt, cu descărcare către talvegul văii – OL Dn 600 mm L=128 m

Obiectul 1B – Scopul lucrărilor este construcţia conductei de aducţiune a apei, de la bazinul de rupere a de presiune / rezervorul de capăt (realizat în cadrul Obiectului 1A) la racordul cu priza de apa pentru staţia de tratare a apei de la Gilău, priză existentă  la barajul Somesul Cald.

Lucrările pentru acest obiect acoperă următoarele cerinţe:

   • Obiectul 1B1 – conducta de aducţiune Tarniţa, 1,200 mm diametrul conductei
   • Obiectul 1B2 – sistemul de recuperare a energiei

Principalele lucrări componente ale Obiectului 1B sunt:

   • Realizarea conductei principale de aducţiune, GRP cu un diametru de 1200 mm şi cu o lungime totală (între punctele 1F şi 5A) de cca. 4.200 m, instalarea tuturor vanelor si fitingurilor de pe traseu si construcţia structurilor aferente
   • Construcţia Sistemului de Recuperare a Energiei, Pi=1600 kW
   • Realizarea Sistemului de control la distanţă (RCS) în camera de control la staţia de tratare Gilău precum şi instalaţiile de măsură, control si instalaţii electrice aferente captării de la  Tarniţa şi aducţiunii Tarniţa.

Componenta2:

Obiect 2A        Instalaţii şi echipamente noi în staţia de tratare a apei de la Gilău

Obiect 2B         Construcţii noi în staţia de tratare a apei de la GilăuObiect 2C
 Realizarea sistemului SCADA pentru captarea din Tarniţa, aducţiunea principală şi pentru  îmbunătăţirea procesului tehnologic la staţia de tratare a apei Gilău.