Despre noi

Societate comercială care asigură servicii de proiectare şi consultanţă în principal din tot domeniul hidrotehnic

ATESTATE

Certificari de calitate ale companiei

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. este certificată în:

  • Sistemul de management al calitații – certificat nr. RO-7291 conform SR EN ISO 9001:2015 certificat de SRAC-IQNET
  • Sistemul de management de mediu – certificat nr. RO-2608 conform SR EN ISO 14001:2015 certificat de SRAC-IQNET
  • Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale – certificate nr. RO-1641 conform SR ISO 45001:2018 certificat de SRAC-IQNET

Certificari de specialitate ale companiei

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. este atestată pentru:

  • Elaborarea documentaţiilor pentru lucrări de gospodărire a apelor, ca institut privat specializat în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor – Certificat nr.219/ 16.11.2022, domenii de competenta a,b,c,d (d1,d2,d5,d7), certificat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
  • A desfăsura, pe terenuri din domeniul agricol, activităti de îmbunătătiri funciare, de studii şi proiectare – CERTIFICAT DE ATESTARE Seria Ff Nr. 621 din 20 octombrie 2019,  niveluri de competenta a(a1,a2,a3), b, d, Atestat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.