Servicii

Domeniul de activitate al S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. este în principal tot domeniul de studii şi proiectare legat de ape

Proiectare

Studii hidrologice şi hidrogeologice Studii de inundabilitate Studii geologice şi geotehnice Captări de apă pentru diverse folosinţe Reţele edilitare de apă şi canal, mediu urban şi localităţi rurale Staţii de pompare alimentări cu apă şi canalizări Staţii de tratare Staţii de epurare Amenajări hidrotehnice şi hidroenergetice Reparaţii obiective hidrotehnice şi hidroenergetice Hale industriale Construcţii civile Regularizări de râuri şi amenajări de torenţi Protecţii de maluri, praguri deversoare, lucrări în albii Diguri de protecţie, canale de irigaţii Staţii de pompare folosinţe diverse Expertize domeniile A1, A2, A7,A9, MMGA Verificări proiecte A1, A2, A7,A9, B5, B7, B9

Studii si proiectare

Domeniul de activitate al S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. este în principal tot domeniul de studii şi proiectare legat de ape: Alimentări cu apă şi canalizări Lucrări de Gospodărirea Apelor Lucrări de Îmbunătăţiri Funciare Lucrări din domeniul Hidrotehnic şi Hidroenergetic Construcţii civile şi industriale

Servicii de studii şi proiectare asigurate

Studii topografice Studii geotehnice Studii hidrologice şi de inundabilitate Studii hidrogeologice Studii de prefezabilitate Studii de fezabilitate Proiecte tehnice şi Caiete de Sarcini Detalii de execuţie Asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor Documentaţii pentru obţinere de avize Documentaţii pentru obţinere de autorizaţii de funcţionare

Verificări de proiecte conform Legii nr. 10/1995 (Calitatea în construcţii) pentru următoarele competenţe

A1, A2, A7,A9 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii B5, B7, B9 - Siguranţa în exploatare D - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului Is - Instalaţii sanitare It - Instalaţii termice Ig - Instalaţii de gaze Ie - Instalaţii electrice

Expertize tehnice conform Legii nr. 10/1995 (Calitatea în construcţii) pentru următoarele competenţe

A1, A2, A7,A9 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii MMGA - Evaluarea siguranţei barajelor, categoriile de importanţă A, B, C, D

Catalogul cu pretul servicilor oferite se gaseste pe SEAP

Pretul servicilor in catalog este orientativ si se va negocia cu fiecare beneficiar in parte in functie de necesar.