Lucrari de alimentari cu apa si canalizari

Dintre lucrările cu specific de gospodărirea apelor şi îmbunătăţiri funciare amintim principalele lucrări

 „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014-2020.” „GL–CL–08: ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN AGLOMERARILE PECHEA SI LIESTI.”, Beneficiar SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI, program POIM, (2018-2020) (PT, DE, DTAC, Avize, studii), FIDIC GALBEN, ASOCIEREA HIDROCONSTRUCTIA SA – ECO AQUA DESIGN SRL

“MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA  (VALEA JIULUI) 2014-2020. REABILITARE CAPTARE, ADUCTIUNE SI STATII DE TRATARE IN VALEA JIULUI” .“LOT 1: VJ-CL-01 – REABILITARE CAPTAREA IZVORU, A STATIEI DE TRATARE A APEI ZANOAGA SI ADUCTIUNEA POLATISTE”, Beneficiar S.C. APA SERV VALEA JIULUI SA, program POIM (2018-2020)(PT, DE, DTAC, Avize, studii). FIDIC GALBEN, ASOCIEREA HIDROCONSTRUCTIA SA – ECO AQUA DESIGN SRL

„Asistenţă Tehnică  pentru pregătirea proiectului regional  Extinderea si Modernizarea Sistemelor de  Alimentare cu Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a”; pentru perioada de programare 2014 – 2020″, Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritara nr. 1, in care în calitate de Beneficiar este S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A – FOCŞANI.- ”EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL VRANCEA, ETAPA A II-A – POIM”, (2014-2020). (Master Plan, SF, PT, Avize, studii)

”REABILITAREA SI EXTINDEREA FRONTURILOR DE CAPTARE, ADUCTIUNI, STATII DE CLORARE, REZERVOARE SI STATII DE POMPARE IN AGLOMERARILE ODOBESTI, MARASESTI, PANCIU, ADJUD”, Beneficiar S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A – FOCŞANI, program POS de Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, (2010-2014)

”EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL BACAU , ROMANIA. EXTINDERE INFRASTRUCTURA RETEA DISTRIBUTIE APA  IN ORASELE BUHUSI SI MOINESTI; EXTINDERE INFRASTRUCTURA CANALIZARE IN ORASUL DARMANESTI ”  Beneficiar SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, program POS de Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, (2012-2015), Consultant Fichtner Environment si Interdevelopment (2012-2014).

”IMPROVEMENT OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEM AND THE SEWERAGE SYSTEMS IN DEVA AND HUNEDOARA”, Beneficiar S.C. APA PROD S.A. DEVA, program ISPA 2005/RO/16/P/PE/002, (2007-2012)

”EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII IN COMUNA VALEA MARE, JUDETUL DAMBOVITA”- Faze:PT+CS+DE+ Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”.Beneficiar CL al  COMUNEI VALEA MARE, JUDEŢUL DAMBOVITA (2011-2013)

”ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, MODERNIZARE 3,7 KM DRUMURI COMUNALE, INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE ASISTENTA SI MODERNIZARE ATENEU POPULAR IN COMUNA CALAFINDESTI, JUDETUL SUCEAVA „- Faze:PT+CS+DE+ Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”.Beneficiar CL al COMUNEI CALAFINDESTI, JUDEŢUL SUCEAVA (2011-2013)

“SERVICII DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE PENTRU OBIECTELE: DEVIERE PARAU DEREA (1), DRENAJ CORP A SI B (2), RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE (3) SI APA (4), AFERENTE OBIECTIVUL «COMPLEX COMERCIAL POLUS CITY CENTER CONSTANTA ».  -PROIECT TEHNIC şi DETALII DE EXECUŢIE-„- Faze:PT+ DE, Studii hidrologice, Documentaţii pentru obţinerea avizelor,  Asistenta tehnica. Beneficiar SC TRIPONT INVEST SRL, Antreprenor S.C. TRACON S.R.L. – Braila (2009-2012)

”REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN CRAIOVA.”. Beneficiar Regia Apa-Canal Craiova, program ISPA 2000/RO/16/P/PE/002, fonduri PHARE (2005-2010)

 „REABILITAREA SI MODERNIZAREA ALIMENTARII CU APA SI CANALIZARE IN ZONA CLUJULUI. CAPTAREA DIN TARNITA SI ADUCTIUNEA PRINCIPALA SI IMBUNATATIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STATIA DE TRATARE A APEI GILAU”,Beneficiar Regia Apa-Canal Cluj (S.C. Compania de Apa SOMES SA) proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/008. (2007-2009)

”REHABILITATION, EXTENSION AND MODERNISATION OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORKS IN BUZAU”, Beneficiar Regia Autonoma Municipala Buzău, program ISPA, (2007-2009)

„STATIA DE IMBUTELIERE APE MINERALE-LACRIMA PĂDURII.CAPTARE SI ADUCTIUNE (TRANSPORT) APA MINERALA NATURALA LA STATIA DE IMBUTELIERE.”,SF+PT+DDE+Doc avize -Beneficiar S.C. EUROSYNAPSE S.A. (2008)

”ORAŞUL VOLUNTARI. STAŢIE DE EPURARE ŞI COLECTOARE”. Beneficiar Consiliul Local al Orasului Voluntari, Studiu de fezabilitate, decembrie 2008 – ianuarie 2009

”EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAŞULUI VOLUNTARI.”. Beneficiar Consiliul Local al Orasului Voluntari, SF+PT+DDE pentru 120 strazi, noiembrie 2008 – decembrie 2009