Lucrări hidrotehnice şi hidroenergetice

Dintre lucrările cu specific hidrotehnic şi hidroenergetic amintim principalele lucrări

”C.H.E. VÂLSAN. Decolmatarea acumulării Vâlsan în condiţiile protejării arealului ROMANICHTYS VALSANICOLA.” – August 2009 – PT+CS, Beneficiar S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş

“LUCRARI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC VALEA SEACA”, JUDETUL CONSTANTA”- Faze:PT+CS, PAC, DE, Studii, Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”. Beneficiar Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (2013-2014)

”C.H.E. VÂLSAN. DECOLMATAREA ACUMULARII VALSAN IN CONDITIILE PROTEJARII AREALULUI ROMANICHTYS VALSANICOLA.” – August 2009 mai 2010 (PIF 2013) – PT+CS, Beneficiar S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş

”AMENAJAREA PARAULUI JEPI IN CASETA BETONATA CAROSABILA”- Faze:PT+CS, PAC, DE, Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”. Beneficiar S.C. COMMERCIA ROMANIA S.R.L (2008-2009)

”APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A COMUNEI CHIEŞD, JUDETUL SĂLAJ, PRIN CONSTRUIREA A DOUĂ POLDERE”- Faze:SF+SH+SI+ Documentaţii pentru obţinerea avizelor. Beneficiar CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ (dec 2010, aug 2012)

“SERVICII DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE PENTRU OBIECTELE: DEVIERE PARAU DEREA (1), DRENAJ CORP A SI B (2), RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE (3) SI APA (4), AFERENTE OBIECTIVUL «COMPLEX COMERCIAL POLUS CITY CENTER CONSTANTA ».  -PROIECT TEHNIC şi DETALII DE EXECUŢIE-„- Faze:PT+ DE, Studii hidrologice, Documentaţii pentru obţinerea avizelor,  Asistenta tehnica. Beneficiar SC TRIPONT INVEST SRL, Antreprenor S.C. TRACON S.R.L. – Braila (2009-2012)

„REABILITAREA SI MODERNIZAREA ALIMENTARII CU APA SI CANALIZARE IN ZONA CLUJULUI. CAPTAREA DIN TARNITA SI ADUCTIUNEA PRINCIPALA SI IMBUNATATIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STATIA DE TRATARE A APEI GILAU”,Beneficiar Regia Apa-Canal Cluj (S.C. Compania de Apa SOMES SA) proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/008. (2007-2009)

Perioada 2005-2008 SC RUXPRO SRL

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Ghiurghiu-jud Mures.”. Beneficiar HIDROCONSTRUCŢIA SA (2006)

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Ghiurghiu-jud Mures.”. Beneficiar S.C. EMIVAS. S.A. (2006)

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Salard-jud Mures.”. Beneficiar HIDROCONSTRUCŢIA SA (2006)

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Dambovicioara-jud Dambovita ”. Beneficiar HIDROCONSTRUCŢIA SA (2006)

Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul SHEN Porţile de Fier I. Antreprenor S.C. SAEM S.A.

  • Documentaţii pentru Lucrări de reabilitare a celor 44 bolarzi plutitori de 10 tf  aflaţi în dotarea ecluzei române din cadrul SHEN Porţile de Fier I
  • Documentaţii pentru Lucrări de reabilitare a grinzii de manevră mh 6-1/63 pentru vanele şi batardourile din cadrul ecluzei române din componenţa  S.H.E.N. Porţile de  Fier I

Raport tehnic de evaluare pentru fundamentarea programului de reabilitare a MHC-urilor de pe valea Casin.

  • Evaluare echipamente şi instalaţii mecanice şi hidraulice

Studiu de fezabilitate privind reabilitarea a 3 MHC-uri de pe valea Casin.

”AMENAJARE HIDROENERGETICĂ PE RÂUL PRAHOVA (CAPTARE BREAZA, CHEMP CORNU, CHEMP LUNCA CORNULUI, CHEMP CÂMPINA)”. Beneficiar S.C.  ELSID  S.A. (2008) SF+Documentatii de avize – Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 4 – Cresterea eficienţei energetice si a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul Major de Intervenţie 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

”REABILITARE ŞI RETEHNOLOGIZARE MICROHIDROCENTRALE (MHC) VOINEASA I, II, III ”. Beneficiar S.C.  ROMELECTRO  S.A. (2008) SF+Documentatii de avize – Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 4 – Cresterea eficienţei energetice si a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul Major de Intervenţie 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

BARAJUL STREHAREŢ PE RÂUL STREHAREŢ, JUDEŢUL OLT. EVALUAREA STĂRII DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE. – Martie 2008 Expertiză tehnică, Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

STUDIU TEHNIC ZONAL PRIVIND INFLUENŢA EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE ASUPRA CURSULUI DE APĂ AL RÂULUI OLT –LAC ACUMULARE RUSĂNEŞTI – Iulie 2007 St. G.A. Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

STUDIU TEHNIC ZONAL PRIVIND INFLUENŢA EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE ASUPRA LACULUI IPOTEŞTI – Martie 2007 St. G.A. Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

AMENAJARE LAC AGREMENT PE VALEA COCIOVALIŞTEA, Beneficiar S.C. MARR CAPITAL S.R.L. iunie 2007, PT+DDE

„EVALUAREA STARII DE SIGURANTA IN EXPLOATARE A BARAJULUI POIANA RUSCA”EXPERTIZA PRELIMINARA SI FINALA… – Iulie 2007 Expertiză tehnică, Beneficiar S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Caransebeş