Studii hidrologice si hidrogeologice

Dintre studiile hidrologice si hidrogeologice amintim principalele lucrări

STUDII HIDROGEOLOGICE pentru POS Mediu 2014-2020 in Judetul Vrancea (2015)

 

Studiu hidrogeologic POS 2 Odobesti

 

Studiu hidrogeologic POS 2 Bordesti

 

Studiu hidrogeologic POS 2 Gugesti

 

Studiu hidrogeologic POS 2 Homocea

 

Studiu hidrogeologic POS 2 Sihlea

 

Studiu hidrologic Soveja Captare Susita – ABA Siret Bacau

 

Studiu hidrogeologic POS 2 Tamboiesti

 

Studiu hidrologic Tulnici Captare Gresu Paraul Marului ABA Siret Bacau

STUDII HIDROLOGICE pentru POS Mediu 2014-2020 in Judetul Vrancea (2015)

 

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU EXTINDERE STAȚIE DE EPURARE APE UZATE SEAU LEPŞA, EMISAR RÂUL PUTNA, UAT TULNICI, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

 

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU INFIINTARE STATIE DE EPURARE APE UZATE SEAU MAICANESTI, EMISAR RÂUL RÂMNICU SĂRAT, UAT MAICANESTI, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

 

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU EXTINDERE STATIE DE EPURARE APE UZATE SEAU GUGESTI, EMISAR RÂUL RÂMNA, UAT GUGESTI, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

 

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU EXECUTIE PASARELA PIETONALA PESTE RAUL SUSITA, AMPLASAMENT FRONT CAPTARE CHETROAIA, UAT PANCIU, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

STUDII HIDROLOGICE pentru POS Mediu 2014-2020 in judeţul Galaţi (2015):

 

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Beresti;

 

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Movileni;

 

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Tudor Vladimirescu;

 

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Piscu;

 

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Independenta;

 

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Sendreni;

 

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Mihail Kogalniceanu;

 

Informaţii necesare dimensionării SE Galaţi (amplasament in incinta SP3 Galaţi – Str. Tudor Vladimirescu) cu descărcare in Dunăre (nivel Dunăre probabilitate de depăşire 2% si 5%)

„Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, Etapa a II-a – POIM ”. SISTEM DE ALIMENTARE CU APA FOCSANI, JUDETUL VRANCEA. FRONT DE CAPTARE SURAIA. – STUDIUL   HIDROGEOLOGIC PRIVIND CAPACITATEA SURSEI SURAIA”- Faza de proiectare:  Studiu hidrogeologic. Beneficiar investiţie:S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A – FOCŞANI, Consultant: LOUIS BERGER SAS, Proiectant de specialitate: S.C.  ECO AQUA DESIGN   S.R.L. – Bucureşti – AUGUST 2015

”STUDIU  HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONAREA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA SI DELIMITAREA PERIMETRULUI  HIDROGEOLOGIC A SURSEI DE ALIMENTARE CU APA  PENTRU FORAJELE F 13 SI F 14 DIN INCINTA GOSPODARIEI DE APA Str. Sergent Gheorghe Dinica Nr. 19 – 21, Oras Voluntari, Judetul Ilfov”, Beneficiar : S.C. EURO APAVOL S.A. – Voluntari, Proiectant de specialitate:   S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L., MARTIE 2015

”STUDIU  HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONAREA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA SI DELIMITAREA PERIMETRULUI  HIDROGEOLOGIC A SURSELOR DE ALIMENTARE CU APA  PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DIN COMUNA BULBUCATA, JUD. GIURGIU”, Beneficiar : S.C. EURO APAVOL S.A. – Voluntari, Proiectant de specialitate:   S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L., DECEMBRIE 2014

”STUDIU HIDROGEOLOGIC PRELIMINAR PRIVIND POSIBILITATEA SUPLIMENTARII DEBITULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN SURSA PROPRIE SUBTERANA A COMUNEI SPANTOV, JUDETUL CALARASI”, Proiectant general : S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. – Bucuresti- IUNIE 2013

Alte studii hidrologice si de inundabilitate:

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU ”ACTUALIZARE P.U.G. AFERENT ORAȘULUI PANTELIMON, JUD. ILFOV”, Beneficiar PRIMĂRIA ORAŞULUI PANTELIMON, JUD. ILFOV,August 2015

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU ”STUDIU DE INUNDABILITATE PENTRU ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1ET +M”, COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV -STUDIU HIDROLOGIC-”, Beneficiar BARBU DAN GABRIEL, BARBU GEORGIANA,August 2015

”STUDIU HIDROLOGIC DE INUNDABILITATE NECESAR PROIECTULUI ”FRD SUPLAC – STAȚIE DE EPURARE APĂ UZATĂ”- STUDIU HIDROLOGIC DE INUNDABILITATE -”, Beneficiar O.M.V..PETROM S.A.,Decembrie 2014

”STUDIU HIDROLOGIC DE INUNDABILITATE PENTRU ”CONSTRUCȚIE PROTECȚIE MAL PE RÂUL TROTUȘ PENTRU AMPLASAREA STAȚIEI DE EPURARE A ORAȘULUI TG. OCNA, JUD. BACĂU””, Beneficiar S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.,Octombrie 2014, Din cadrul proiectului: ”EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU

”STUDIU DE INUNDABILITATE PENTRU PERIMETRUL DE TEREN AFERENT TRAVERSARII RAULUI TROTUS CU TRASEUL CONDUCTELOR PETROLIERE DIN ZONA PARCULUI PETROLIER NR.2 DOFTEANA SITUAT AVAL DE CONFLUENTA CU RAUL DOFTEANA -STUDIU HIDROLOGIC-”, Beneficiar S.C. Infra Plan S.R.L.,Septembrie 2014

BARAJUL STREHAREŢ PE RÂUL STREHAREŢ, JUDEŢUL OLT. EVALUAREA STĂRII DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE. – Martie 2008 Expertiză tehnică, Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

STUDIU TEHNIC ZONAL PRIVIND INFLUENŢA EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE ASUPRA CURSULUI DE APĂ AL RÂULUI OLT –LAC ACUMULARE RUSĂNEŞTI – Iulie 2007 St. G.A. Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

STUDIU TEHNIC ZONAL PRIVIND INFLUENŢA EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE ASUPRA LACULUI IPOTEŞTI – Martie 2007 St. G.A. Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

AMENAJARE LAC AGREMENT PE VALEA COCIOVALIŞTEA, Beneficiar S.C. MARR CAPITAL S.R.L. iunie 2007, PT+DDE

„EVALUAREA STARII DE SIGURANTA IN EXPLOATARE A BARAJULUI POIANA RUSCA”EXPERTIZA PRELIMINARA SI FINALA… – Iulie 2007 Expertiză tehnică, Beneficiar S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Caransebeş