Lucrari de referinta

Previous
Next

CAPTAREA DIN TARNIŢA ŞI ADUCŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STAŢIA DE TRATARE A APEI GILĂU

(2007-2009) CAPTAREA DIN TARNIŢA ŞI ADUCŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STAŢIA DE TRATARE A APEI GILĂU PROIECT ISPA – 2000/RO/16/P/PE/008

Previous
Next

ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A APEI ŞI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN DEVA ŞI HUNEDOARA

(2007-2012) ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A APEI ŞI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN DEVA ŞI HUNEDOARA PROIECT ISPA – 2005/RO/16/P/PE/002, Contract WC- I

Previous
Next

REABILITAREA INFRASTRUCTURII PRINCIPALE A SISTEMULUI DE IRIGATII TERASA VIZIRU

Beneficiar final investiţie : Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (A.N.I.F). Ordonator principal de credite: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Unitatea de Management a Proiectului ”Proiectul de Reabilitare şi Reformă a Irigaţiilor” Finantator: Program co-finanţat de BIRD şi Guvern Antreprenor General: Consorţiu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. ARGOS S.A. CONSULTANT/Proiectant PT Investiţie : TAHAL CONSULTING ENGINEERS Ltd Proiectant Detalii de Execuţie : S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. Bucureşti : S.C. ARGOS S.A.

AMENAJARE FERMĂ PISCICOLĂ DUNAVĂȚ II

(2015-in derulare) Amplasament comuna Murighiol, jud. Tulcea. ” Expertiza Tehnica + DALI+PT+CS+DE+ doc avize, Beneficiar S.C. AGRIDELTA SERV S.R.L.

CONSTRUCTION WORKS FOR THE REHABILITATION OF CENTRALIZED IRRIGATION SYSTEMS ALONG NISTRU RIVER.

(2012-2015) Servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente lucrarilor pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigatii din Republica Moldova, respectiv Criuleni – Lopatna, Puhaceni – Roscani si Cosnita. Proiectele iniţiate de Autoritatea Contractanta, Millenium Challenge Account – Moldova (Beneficiar), Antreprenor S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. şi S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A.

Dintre lucrările cu specific alimentări cu apă şi canalizări, principalele lucrări

Dintre lucrările cu specific alimentări cu apă şi canalizări,  principalele lucrări

REABILITAREA SI EXTINDEREA FRONTURILOR DE CAPTARE, ADUCTIUNI, STATII DE CLORARE, REZERVOARE SI STATII DE POMPARE IN AGLOMERARILE ODOBESTI, MARASESTI, PANCIU, ADJUD, Beneficiar S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A – FOCŞANI, program POS de Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, (2010-2013)

IMPROVEMENT OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEM AND THE SEWERAGE SYSTEMS IN DEVA AND HUNEDOARA, Beneficiar S.C. APA PROD S.A. DEVA, program ISPA 2005/RO/16/P/PE/002, (2007-2012)

EXTINDERE INFRASTRUCTURA CANALIZARE IN ORASUL DARMANESTI, Beneficiar SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, program POS de Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, (2012-2015)

”EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII IN COMUNA VALEA MARE, JUDETUL DAMBOVITA -„- Faze:PT+CS+DE+ Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”. Beneficiar CL al  COMUNEI VALEA MARE, JUDEŢUL DAMBOVITA (2011-2013)

”ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, MODERNIZARE 3,7 KM DRUMURI COMUNALE, INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE ASISTENTA SI MODERNIZARE ATENEU POPULAR IN COMUNA CALAFINDESTI, JUDETUL SUCEAVA -„- Faze:PT+CS+DE+ Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”. Beneficiar CL al COMUNEI CALAFINDESTI, JUDEŢUL SUCEAVA (2011-2013)

“SERVICII DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE PENTRU OBIECTELE: DEVIERE PARAU DEREA (1), DRENAJ CORP A SI B (2), RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE (3) SI APA (4), AFERENTE OBIECTIVUL «COMPLEX COMERCIAL POLUS CITY CENTER CONSTANTA ».  -PROIECT TEHNIC şi DETALII DE EXECUŢIE-„- Faze:PT+ DE, Studii hidrologice, Documentaţii pentru obţinerea avizelor,  Asistenta tehnica. Beneficiar SC TRIPONT INVEST SRL, Antreprenor S.C. TRACON S.R.L. – Braila (2009-2012)

”REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN CRAIOVA.”. Beneficiar Regia Apa-Canal Craiova, program ISPA 2000/RO/16/P/PE/002, fonduri PHARE (2005-2010)

„REABILITAREA SI MODERNIZAREA ALIMENTARII CU APA SI CANALIZARE IN ZONA CLUJULUI. CAPTAREA DIN TARNITA SI ADUCTIUNEA PRINCIPALA SI IMBUNATATIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STATIA DE TRATARE A APEI GILAU”, Beneficiar Regia Apa-Canal Cluj (S.C. Compania de Apa SOMES SA) proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/008. (2007-2009)

”REHABILITATION, EXTENSION AND MODERNISATION OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORKS IN BUZAU”, Beneficiar Regia Autonoma Municipala Buzău, program ISPA, (2007-2009)

„STATIA DE IMBUTELIERE APE MINERALE-LACRIMA PĂDURII. CAPTARE SI ADUCTIUNE (TRANSPORT) APA MINERALA NATURALA LA STATIA DE IMBUTELIERE.”,SF+PT+DDE+Doc avize – Beneficiar S.C. EUROSYNAPSE S.A. (2008)

”ORAŞUL VOLUNTARI. STAŢIE DE EPURARE ŞI COLECTOARE”. Beneficiar Consiliul Local al Orasului Voluntari, Studiu de fezabilitate, decembrie 2008 – ianuarie 2009

”EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAŞULUI VOLUNTARI.”. Beneficiar Consiliul Local al Orasului Voluntari, SF+PT+DDE pentru 120 strazi, noiembrie 2008 – decembrie 2009

Modernizarea si reabilitarea sistemului de irigatii apartinind O.U.A.I. Tevesil, amenajare Terasa Nord Braila,  jud. Braila.., beneficiar O.U.A.I. Tevesil., Expertiza+DALI+Doc avize, (sept 2012) accesare Măsura 125

O.U.A.I. INTERAGRO NR.3,4,5,7,8,9,  JUD. TELEORMAN – MODERNIZARE ŞI RETEHNOLOGIZARE ETAPA I SISTEM DE IRIGAŢII Elaborare documentaţii faza SF pentru accesare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Măsura 125 a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

”EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAŞULUI VOLUNTARI.”. Beneficiar Consiliul Local al Orasului Voluntari, SF+PT+DDE pentru 120 strazi, noiembrie 2008 – decembrie 2009

Modernizarea si reabilitarea sistemului de irigatii apartinind O.U.A.I. Tevesil, amenajare Terasa Nord Braila,  jud. Braila.., beneficiar O.U.A.I. Tevesil., Expertiza+DALI+Doc avize, (sept 2012) accesare Măsura 125

O.U.A.I. INTERAGRO NR.3,4,5,7,8,9,  JUD. TELEORMAN – MODERNIZARE ŞI RETEHNOLOGIZARE ETAPA I SISTEM DE IRIGAŢII Elaborare documentaţii faza SF pentru accesare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Măsura 125 a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

Dintre lucrările cu specific de gospodărirea apelor şi îmbunătăţiri funciare, principalele lucrări

”AMENAJARE FERMĂ PISCICOLĂ DUNAVĂȚ II. Amplasament comuna Murighiol, jud. Tulcea. ” Expertiza Tehnica + DALI+PT+CS+DE+ doc avize, Beneficiar S.C. AGRIDELTA SERV S.R.L. (2015-2016)

”CONSTRUCTION WORKS FOR THE REHABILITATION OF CENTRALIZED IRRIGATION SYSTEMS ALONG NISTRU RIVER. – DDE” Servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente lucrarilor pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigatii din Republica Moldova, respectiv Criuleni – Lopatna, Puhaceni – Roscani si Cosnita. Proiectele iniţiate de Autoritatea Contractanta, Millenium Challenge Account – Moldova (Beneficiar), Antreprenor S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. şi S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. (2012-2015)

”REABILITAREA INFRASTRUCTURII PRINCIPALE A SISTEMULUI DE IRIGAŢII TERASA VIZIRU, JUDEŢUL BRĂILA. – DDE” finantare prin Programul agreat cu Banca Mondiala privind Reabilitarea si Reforma Sectorului de Irigatii din Romania, Antreprenor S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. şi S.C. ARGOS S.A. (2010-2012)

”REABILITAREA INFRASTRUCTURII PRINCIPALE A SISTEMULUI DE IRIGATII CÂMPIA COVURLUI, JUD. GALATI. STAŢIA DE POMPARE SPA BARBOSI– PT+DDE” finantare prin Programul agreat cu Banca Mondiala privind Reabilitarea si Reforma Sectorului de Irigatii din Romania, (2011-2012)

”REABILITAREA STATIILOR PRINCIPALE DE POMPARE SPA KM 221 SI SRP01 DIN CADRUL SCHEMEI DE IRIGATII TERASA VIZIRU. – Asistenţă tehnică” beneficiar A.N.I.F. prin U.M.P., (iunie 2009 – septembrie 2010) finantare prin Programul agreat cu Banca Mondiala privind Reabilitarea si Reforma Sectorului de Irigatii din Romania, Antreprenor S.C. ARGOS S.A.

SISTEMUL DE IRIGATII TERASA NICORESTI-TECUCI. DDE, (2007- 2011) finantare prin Programul agreat cu Banca Mondiala privind Reabilitarea si Reforma Sectorului de Irigatii din Romania. Antreprenor S.C. VEGA’93 S.R.L.

REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAŢII ŞI DRENAJ LA SADOVA-CORABIA DDE, (2007- 2011) finantare prin Programul agreat cu Banca Mondiala privind Reabilitarea si Reforma Sectorului de Irigatii din Romania Antreprenor S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

ÎNCHIDEREA BREŞEI de la digul longitudinal km 670+000 – km 670+450 din incinta Bechet Dăbuleni, beneficiar A.N.I.F., SF, PT, PAC, DDE doc. pt. avize (sept-dec 2006)

ÎNCHIDEREA BREŞEI de la digul longitudinal km 696+000 – km 696+240 din incinta Bistreţ Nedeea Jiu, beneficiar A.N.I.F., SF, PT, PAC, DDE doc. pt. avize (sept-dec 2006)

ÎNCHIDEREA BREŞEI din digul longitudinal km 725+500 – km 726+500 din incinta Ghidici – Rast – Bistreţ, beneficiar A.N.I.F., SF, PT, PAC, DDE doc. pt. avize (sept-dec 2006)

ÎNCHIDEREA BREŞEI din digul longitudinal km 725+500 – km 726+500 din incinta Ghidici – Rast – Bistreţ, beneficiar A.N.I.F., SF, PT, PAC, DDE doc. pt. avize (sept-dec 2006)

REABILITAREA STAŢIILOR DE POMPARE ALE O.U.A.I. TECUCI, DIN SISTEMUL TERASA NICOREŞTI TECUCI, beneficiar O.U.A.I. Tecuci., PT, (dec 2008) finantare prin Programul agreat cu Banca Mondiala privind Reabilitarea si Reforma Sectorului de Irigatii din Romania

”O.U.A.I. INTERAGRO NR.3,4,5,7,8,9,  JUD. TELEORMAN – MODERNIZARE ŞI RETEHNOLOGIZARE ETAPA I SISTEM DE IRIGAŢII” Elaborare documentaţii faza SF pentru accesare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Măsura 125 a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

”MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA STATIEI DE POMPARE SPP MACIN SI A SISTEMULUI DE IRIGATII AFERENT” PT+CS+DE+ doc avize, Beneficiar ODD Balca Macin (2012-2014)

Modernizarea sistemului de irigatii apartinind O.U.A.I. Chineja 1, amenajarea Campia Covurlui,  jud. Galati.., beneficiar O.U.A.I. Chineja 1., Expertiza+DALI+Doc avize, (aug 2012) accesare Măsura 125

Modernizarea sistemului de irigatii apartinind O.U.A.I. Chineja 2, amenajarea Campia Covurlui,  jud. Galati.., beneficiar O.U.A.I. Chineja 2., Expertiza+DALI+Doc avize, (aug 2012) accesare Măsura 125

Modernizarea si reabilitarea sistemului de irigatii apartinind O.U.A.I. Tevesil, amenajare Terasa Nord Braila,  jud. Braila.., beneficiar O.U.A.I. Tevesil., Expertiza+DALI+Doc avize, (sept 2012) accesare Măsura 125

Dintre lucrările cu specific hidrotehnic şi hidroenergetic, principalele lucrări

“LUCRARI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC VALEA SEACA”, JUDETUL CONSTANTA”- Faze:PT+CS, PAC, DE, Studii, Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”. Beneficiar Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (2013-2014)

”C.H.E. VÂLSAN. DECOLMATAREA ACUMULARII VALSAN IN CONDITIILE PROTEJARII AREALULUI ROMANICHTYS VALSANICOLA.” – August 2009 mai 2010 (PIF 2013) – PT+CS, Beneficiar S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş

”AMENAJAREA PARAULUI JEPI IN CASETA BETONATA CAROSABILA”- Faze:PT+CS, PAC, DE, Documentaţii pentru obţinerea avizelor. ”. Beneficiar S.C. COMMERCIA ROMANIA S.R.L (2008-2009)

”APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A COMUNEI CHIEŞD, JUDETUL SĂLAJ, PRIN CONSTRUIREA A DOUĂ POLDERE”- Faze:SF+SH+SI+ Documentaţii pentru obţinerea avizelor. Beneficiar CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIEŞD, JUDEŢUL SĂLAJ (dec 2010, aug 2012)

“SERVICII DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE PENTRU OBIECTELE: DEVIERE PARAU DEREA (1), DRENAJ CORP A SI B (2), RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE (3) SI APA (4), AFERENTE OBIECTIVUL «COMPLEX COMERCIAL POLUS CITY CENTER CONSTANTA ».  -PROIECT TEHNIC şi DETALII DE EXECUŢIE-„- Faze:PT+ DE, Studii hidrologice, Documentaţii pentru obţinerea avizelor,  Asistenta tehnica. Beneficiar SC TRIPONT INVEST SRL, Antreprenor S.C. TRACON S.R.L. – Braila (2009-2012)

„REABILITAREA SI MODERNIZAREA ALIMENTARII CU APA SI CANALIZARE IN ZONA CLUJULUI. CAPTAREA DIN TARNITA SI ADUCTIUNEA PRINCIPALA SI IMBUNATATIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STATIA DE TRATARE A APEI GILAU”, Beneficiar Regia Apa-Canal Cluj (S.C. Compania de Apa SOMES SA) proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/008. (2007-2009)

Perioada 2005-2008 SC RUXPRO SRL

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Ghiurghiu-jud Mures.”. Beneficiar HIDROCONSTRUCŢIA SA (2006)

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Ghiurghiu-jud Mures.”. Beneficiar S.C. EMIVAS. S.A. (2006)

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Salard-jud Mures.”. Beneficiar HIDROCONSTRUCŢIA SA (2006)

”Studiu de fezabilitate privind inventarierea micropotentialului hidroenergetic in bazinul raului Dambovicioara-jud Dambovita ”. Beneficiar HIDROCONSTRUCŢIA SA (2006)

Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul SHEN Porţile de Fier I. Antreprenor S.C. SAEM S.A.

Documentaţii pentru Lucrări de reabilitare a celor 44 bolarzi plutitori de 10 tf  aflaţi în dotarea ecluzei române din cadrul SHEN Porţile de Fier I

Documentaţii pentru Lucrări de reabilitare a grinzii de manevră mh 6-1/63 pentru vanele şi batardourile din cadrul ecluzei române din componenţa  S.H.E.N. Porţile de  Fier I

Raport tehnic de evaluare pentru fundamentarea programului de reabilitare a MHC-urilor de pe valea Casin.

Evaluare echipamente şi instalaţii mecanice şi hidraulice

Studiu de fezabilitate privind reabilitarea a 3 MHC-uri de pe valea Casin.

”AMENAJARE HIDROENERGETICĂ PE RÂUL PRAHOVA (CAPTARE BREAZA, CHEMP CORNU, CHEMP LUNCA CORNULUI, CHEMP CÂMPINA)”. Beneficiar S.C.  ELSID  S.A. (2008) SF+Documentatii de avize – Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 4 – Cresterea eficienţei energetice si a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul Major de Intervenţie 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

”REABILITARE ŞI RETEHNOLOGIZARE MICROHIDROCENTRALE (MHC) VOINEASA I, II, III ”. Beneficiar S.C.  ROMELECTRO  S.A. (2008) SF+Documentatii de avize – Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 4 – Cresterea eficienţei energetice si a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul Major de Intervenţie 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

BARAJUL STREHAREŢ PE RÂUL STREHAREŢ, JUDEŢUL OLT. EVALUAREA STĂRII DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE. – Martie 2008 Expertiză tehnică, Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

STUDIU TEHNIC ZONAL PRIVIND INFLUENŢA EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE ASUPRA CURSULUI DE APĂ AL RÂULUI OLT –LAC ACUMULARE RUSĂNEŞTI – Iulie 2007 St. G.A. Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

STUDIU TEHNIC ZONAL PRIVIND INFLUENŢA EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE ASUPRA LACULUI IPOTEŞTI – Martie 2007 St. G.A. Beneficiar S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

AMENAJARE LAC AGREMENT PE VALEA COCIOVALIŞTEA, Beneficiar S.C. MARR CAPITAL S.R.L. iunie 2007, PT+DDE

„EVALUAREA STARII DE SIGURANTA IN EXPLOATARE A BARAJULUI POIANA RUSCA” EXPERTIZA PRELIMINARA SI FINALA… – Iulie 2007 Expertiză tehnică, Beneficiar S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Caransebeş

”C.H.E. VÂLSAN. Decolmatarea acumulării Vâlsan în condiţiile protejării arealului ROMANICHTYS VALSANICOLA.” – August 2009 – PT+CS, Beneficiar S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş

”STUDIU DE INUNDABILITATE PENTRU PERIMETRUL DE TEREN AFERENT TRAVERSARII RAULUI TROTUS CU TRASEUL CONDUCTELOR PETROLIERE DIN ZONA PARCULUI PETROLIER NR.2 DOFTEANA SITUAT AVAL DE CONFLUENTA CU RAUL DOFTEANA -STUDIU HIDROLOGIC-”, Beneficiar S.C. Infra Plan S.R.L.,Septembrie 2014

Dintre studiile hidrologice si hidrogeologice amintim principalele lucrări

STUDII HIDROGEOLOGICE pentru POS Mediu 2014-2020 in Judetul Vrancea (2015)

Studiu hidrogeologic POS 2 Odobesti

Studiu hidrogeologic POS 2 Bordesti

Studiu hidrogeologic POS 2 Gugesti

Studiu hidrogeologic POS 2 Homocea

Studiu hidrogeologic POS 2 Sihlea

Studiu hidrologic Soveja Captare Susita – ABA Siret Bacau

Studiu hidrogeologic POS 2 Tamboiesti

Studiu hidrologic Tulnici Captare Gresu Paraul Marului ABA Siret Bacau

STUDII HIDROLOGICE pentru POS Mediu 2014-2020 in Judetul Vrancea (2015)

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU EXTINDERE STAȚIE DE EPURARE APE UZATE SEAU LEPŞA, EMISAR RÂUL PUTNA, UAT TULNICI, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU INFIINTARE STATIE DE EPURARE APE UZATE SEAU MAICANESTI, EMISAR RÂUL RÂMNICU SĂRAT, UAT MAICANESTI, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU EXTINDERE STATIE DE EPURARE APE UZATE SEAU GUGESTI, EMISAR RÂUL RÂMNA, UAT GUGESTI, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU EXECUTIE PASARELA PIETONALA PESTE RAUL SUSITA, AMPLASAMENT FRONT CAPTARE CHETROAIA, UAT PANCIU, JUDEŢUL VRANCEA. STUDIU HIDROLOGIC-

STUDII HIDROLOGICE pentru POS Mediu 2014-2020 in judeţul Galaţi (2015):

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Beresti;

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Movileni;

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Tudor Vladimirescu;

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Piscu;

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Independenta;

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Sendreni;

Studiu de inundabilitate in amplasamentul SE Mihail Kogalniceanu;

Informaţii necesare dimensionării SE Galaţi (amplasament in incinta SP3 Galaţi – Str. Tudor Vladimirescu) cu descărcare in Dunăre (nivel Dunăre probabilitate de depăşire 2% si 5%)

”PUT FORAT LOCUINTA BOROS MIHAI GABRIEL, AMPLASAT IN JUD. ILFOV, COMUNA BALOTESTI, Sat BALOTESTI, strada FIENI, Nr.postal. 80, Tarla 81, Parcela 288, Nr. Cad. 60213”- STUDIUL   HIDROGEOLOGIC PRELIMINAR-IUNIE 2016, , Proiectant de specialitate: S.C.  ECO AQUA DESIGN   S.R.L. – Bucureşti

„Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, Etapa a II-a – POIM ”. SISTEM DE ALIMENTARE CU APA FOCSANI, JUDETUL VRANCEA. FRONT DE CAPTARE SURAIA. – STUDIUL   HIDROGEOLOGIC PRIVIND CAPACITATEA SURSEI SURAIA”- Faza de proiectare:  Studiu hidrogeologic. Beneficiar investiţie:S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A – FOCŞANI, Consultant: LOUIS BERGER SAS, Proiectant de specialitate: S.C.  ECO AQUA DESIGN   S.R.L. – Bucureşti – AUGUST 2015

”STUDIU  HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONAREA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA SI DELIMITAREA PERIMETRULUI  HIDROGEOLOGIC A SURSEI DE ALIMENTARE CU APA  PENTRU FORAJELE F 13 SI F 14 DIN INCINTA GOSPODARIEI DE APA Str. Sergent Gheorghe Dinica Nr. 19 – 21, Oras Voluntari, Judetul Ilfov”, Beneficiar : S.C. EURO APAVOL S.A. – Voluntari, Proiectant de specialitate:   S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L., MARTIE 2015

”STUDIU  HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONAREA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA SI DELIMITAREA PERIMETRULUI  HIDROGEOLOGIC A SURSELOR DE ALIMENTARE CU APA  PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DIN COMUNA BULBUCATA, JUD. GIURGIU”, Beneficiar : S.C. EURO APAVOL S.A. – Voluntari, Proiectant de specialitate:   S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L., DECEMBRIE 2014

”STUDIU HIDROGEOLOGIC PRELIMINAR PRIVIND POSIBILITATEA SUPLIMENTARII DEBITULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN SURSA PROPRIE SUBTERANA A COMUNEI SPANTOV, JUDETUL CALARASI”, Proiectant general : S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. – Bucuresti- IUNIE 2013

Alte studii hidrologice si de inundabilitate

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU ”ACTUALIZARE P.U.G. AFERENT ORAȘULUI PANTELIMON, JUD. ILFOV”, Beneficiar PRIMĂRIA ORAŞULUI PANTELIMON, JUD. ILFOV,August 2015

STUDIU HIDROLOGIC NECESAR PENTRU ”STUDIU DE INUNDABILITATE PENTRU ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1ET +M”, COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV -STUDIU HIDROLOGIC-”, Beneficiar BARBU DAN GABRIEL, BARBU GEORGIANA,August 2015

”STUDIU HIDROLOGIC DE INUNDABILITATE NECESAR PROIECTULUI ”FRD SUPLAC – STAȚIE DE EPURARE APĂ UZATĂ”- STUDIU HIDROLOGIC DE INUNDABILITATE -”, Beneficiar O.M.V..PETROM S.A.,Decembrie 2014

”STUDIU HIDROLOGIC DE INUNDABILITATE PENTRU ”CONSTRUCȚIE PROTECȚIE MAL PE RÂUL TROTUȘ PENTRU AMPLASAREA STAȚIEI DE EPURARE A ORAȘULUI TG. OCNA, JUD. BACĂU””, Beneficiar S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.,Octombrie 2014, Din cadrul proiectului: ”EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU